Flerdimensionell analys 2014


Kursprogram och utdelat material

Huvudmaterial:

Inför datorövningen i läsvecka 2:

För dig som är intresserad så får du gärna göra den tidigare datorövning 2 på egen hand (ej obligatoriskt för studenter registrerade ht13 eller senare).

För dig med det gamla övningshäftet (det gröna):

Föreläsningsanteckningar

Videor

Prenumerera gärna på min YouTubekanal: