Tack!

Vi vill passa på att tacka alla som har hjälpt oss under arbetet med boken. Ett speciellt tack till Roger Bengtsson, Jan Gustavsson och Yang Xing för värdefulla synpunkter på det framväxande manuskriptet. Vi vill och också tacka Karolina Aplander, Lotta Bruhn och Pia Johansson på Studentlitteratur för ett gott samarbete.