Övningsboken

Till läroboken finns det en speciellt anpassad övningsbok från Matematikcentrum, LTH. Även denna ges ut av Studentlitteratur. Boken innehåller c:a 700 övningar med svar (många av dem med flera deluppgifter), och till ett urval av dem finns det fullständiga lösningar.