Välkommen till bokens hemsida!

Denna nya lärobok i matematisk analys, författad av Jonas Månsson och Patrik Nordbeck, har utvecklats för att användas i en grundläggande kurs vid universitet och högskola, och behandlar i huvudsak differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel. Utgivare är Studentlitteratur. Läs gärna ett provkapitel ur boken.

    Med denna lärobok vill vi ge:

  • en relativt fullständig framställning av teorin, men samtidigt förklara och komplettera denna med intuitiva resonemang
  • en omfattande behandling av förberedande material, bl.a. elementär algebra och analytisk geometri, för att underlätta övergången från gymnasiet
  • tillgång till ett nätbaserat extramaterial som gör att det går att skräddarsy innehållet till olika kursinriktningar

Vi har även skrivit en bok i Flerdimensionell analys (gavs ut augusti 2013). Besök gärna bokens hemsida.