Tack!

Vi vill passa på att tacka alla som har hjälpt oss att skriva den här boken. Ett stort tack till samtliga involverade på Studentlitteratur, speciellt till vår förläggare Jens Fredholm och vår tidigare förläggare Karolina Aplander. Vi vill även framföra ett tack till våra kollegor Anders Holst, Tomas Persson, Mikael Persson Sundqvist och Jacob Stordal Christiansen som har läst och kommit med många värdefulla synpunkter på vårt manus.